“Chất lượng là nguồn sống - Uy tín là hơi thở”

Đi trong mưa xứ Huế

Máy bay chưa hạ cánh, Huế đã chào chúng tôi bằng cơn mưa. Những người địa phương tỏ vẻ ngần ngại cho du khách ở xa đến, trấn an chúng tôi: “Mưa từ tối, chắc tạnh sớm thôi!” Thế nhưng,…

Xem thêm

0935484415