“Chất lượng là nguồn sống - Uy tín là hơi thở”

Lịch sử Festival Huế

Lịch sử Festival Huế Xuất phát từ những kết quả bước đầu của Festival Việt – Pháp 1992 giữa thành phố Huế và Codev Việt Pháp, tỉnh Thừa Thiên Huế đã sớm hình thành ý tưởng tổ chức một Festival…

Xem thêm

0935484415