SỰ KIỆN 9 NĂM THÀNH LẬP CÔNG TY DU LỊCH NỤ CƯỜI HUẾ [17/11/2018]

Công ty TNHH Thương Mại & Du Lịch Nụ Cười Huế được thành lập vào tháng 11 năm 2009 do Bà Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh làm giám đốc công ty.